Фейсбук реклама.

Достигнете до Вашите потенциални клиенти и им покажете вашите продукти или услуги.

Какво включва услугата Фейсбук реклама?

Стратегическа среща и създаване на план

Провеждаме консултация с Вас, за да открием най-ефективната за вашия бизнес стратегия. Всеки продукт/услуга имат своите специфики и се нуждаят от индивидуален подход.

Целева аудитория (Кой ще види рекламата?)

Покажете рекламата си на хора в даден град или на тези, които са посетили Вашия сайт. Опциите за таргетиране са много и е важно да откриете правилната група хора за Вашия продукт.

Рекламни визии - Дизайн и Текстове

Създаване на серия уникални брандирани снимки/изображения, както и текстове за реклама. Създаваме повече визии с цел тестване на рекламното послание и реакцията на аудиторията.

Анализ, Оптимизация и Подобрения

След пускането на рекламата към няколко групи хора, с няколко различни визии анализираме резултатите, за да открием къде има най-висока възвръщаемост на инвестицията.

Рекламни Пакети

*Важи при сключване на минимум 6 месечен договор. 

*Важи при сключване на минимум 6 месечен договор.